Tutkimus

Mendeley Plugin Error: No access token set - try to authorize against Mendeley in the backend before accessing data first.

Mitä tutkin

Olen kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä opettamisen, opiskelun ja oppimisen tukena. Tutkimusala edellyttää sekä teknologian kehitystrendien että kasvatuspsykologian/kasvatustieteen teoreettisen tiedon hyvää tuntemusta ja niiden luovaa yhdistelyä.

Olen tutkinut sosiaalisen median ja mobiililaitteiden opetuskäyttöä sekä yhteisöllisen opetuksen suunnittelua. Tutkimukseni aihepiirejä ovat mm. hajautettu asiantuntijuus, hajautettu kognitio, yhteisöllinen oppiminen, sulautuva oppiminen, mobiilioppiminen, oppimisen itsesäätely ja sosiaalisen median opetuskäyttö.

Väitöskirjani

Väittelin lokakuussa 2012 aiheesta ”opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja pedagogisen vaiheistuksen avulla” (suom.). Väitöskirjan englanninkielinen otsikko on ”Scaffolding learning with mobile computers and collaborative scripts”.

Väitöskirjan teoreettinen osio tiivistettynä powerpoint-esitykseksi

Suomenkielinen Lectio Precursora eli tiivistelmä

Lue tiivistelmä täältä: Opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja pedagogisen vaiheistuksen avulla.

Väitöskirjan johdanto-osio

Lue johdanto-osio täältä: Introduction: Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices

Väitöskirjan osajulkaisut

Scaffolding different learning activities with mobile tools in three everyday contexts.

avaa tästä

Social-patterns in mobile technology mediated collaboration among members of-the professional distance education community

avaa tästä

Supporting collaborative inquiry during a biology field trip with mobile peer-to-peer tools for learning: A case study with K-12 learners

avaa tästä

Supporting small-group learning using multiple Web 2.0 tools: A case study inthe higher education context

avaa tästä

Merkittävimmät Julkaisut