Tilaa minut luennoitsijaksi, kouluttajaksi tai konsultiksi

Palkittua asiantuntemusta

(Vuoden 2014 tieto- ja viestintätekniikan opettaja, korkea-aste, valtakunnallinen palkinto)

Jari Laru on erikoistunut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimukseen ja opetukseen. Hän kehittää ja jakaa osaamistaan paitsi kursseillaan opettajaopiskelijoille myös netissä kaikille opetuksesta kiinnostuneille. Hän hyödyntää ongelmalähtöistä ja tutkivaa oppimista pedagogiikassaan ja tehtävänannoissaan. Tieto- ja viestintätekniikka ei ole hänelle itsetarkoitus vaan muun uudenlaisen oppimisen monipuolinen mahdollistaja. Hän pitää tiiviisti yhteyttä kentän opettajiin, tarttuu heiltä nouseviin ongelmiin ja auttaa nopeasti apua tarvitsevia. Yhdessä kollegoidensa kanssa hän kehittää myös opinnäytetöiden ohjausta.

Ehdottajat: Saana Rasila, Vesa Vainikainen ja Henri Hand/ Oulun Luokanopettajaopiskelijat ry

Yritykseni on LaruX tmi

Olen toiminut vuodesta 2010 saakka sivutoimisena yrittäjänä. Tarjoan teille luentoja, koulutusta ja konsultointia teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen aihepiireistä.  Olen saanut lähes poikkeuksetta hyvää palautetta asiakkailtani.

Yritys toimii Oulun Jäälissä, mutta vierailen mielelläni oppilaitoksessanne, tapahtumassanne tai muussa tilaisuudessa sijaitsee toimintanne missä päin maata tahansa. Tarvittaessa voin toteuttaa koulutuksen myös verkkototeutuksena. Hallitsen sujuvasti kaikki yleisimmät välineet, sovellukset ja alustat. Jos en jotain vielä osaa, opettelen 🙂

Monipuolinen osaamiseni sekä sujuva esiintymistaitoni takaa osallistujille elämyksen. Päätyössäni toimin koulutusteknologina ja teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen yliopistonlehtorina. Työni on sekä tutkimusta että opetusta opettajankoulutuksen parissa joten sisältöni ovat taatusti tuoreita niin käytännön kuin teorian näkökulmasta.

Olen ohjannut opinnäytteitä joissa opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet kokonaisuuksia joissa on hyödynnetty esim. pelejä ohjelmoinnin opetuksessa. Väitöskirjani tein matkapuhelinten hyödyntämisestä opetuksessa.

Tilaa minut luennoitsijaksi

Olen vuosien aikana pitänyt kymmeniä erilaisia esitelmiä ja luentoja. Olen hyvin pidetty luennoitsija koska osaan aktivoida yleisön sekä omalla rempseällä tyylilläni että erilaisilla tehtävillä ja muilla virikkeillä. Luentosisältöni ovat taatusti ajankohtaisia ja niistä voidaan sopia asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Pitämiäni esityksiä ja esitelmiä löytyy mm. Slidesharesta: http://www.slideshare.net/larux

Haluatko myös koulutusta?

Olen kokenut koulutusteknologi ja teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen (aiemmin tieto- ja viestintätekniikka) opettaja. Päätyössäni vastaan Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen/opettajankoulutuksen/aineenopettajakoulutuksen/koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden ”digiloikkavalmiuksista” eli opetan heille sekä toimimista opettajan roolissa eli toteutuksen suunnittelua ja arviointia että sovellusten, välineiden ja palveluiden käyttöä sekä tiedonhakua.

Olen vuosien aikana käyttänyt lukuisia erilaisia oppimisympäristöjä, pilvipalveluita, tabletteja, älytauluja, robotteja, ohjelmointityökaluja jne. jonka ansiosta minulla on sekä näkemystä että kokemusta jota voin käyttää teidän hyödyksenne

Vahva kokemukseni auttaa räätälöimään teille juuri sellaisen kokonaisuuden joka tukee teidän tarpeitanne.

Konsultointi

Tarjoan yrityksille, yhteisöille ja yksityisille konsultaatiota. Minulla on kokemusta niin kuntien kuin yritystenkin työn tukemisesta.

Olen toiminut työssäni erilaisissa luottamustehtävissä jotka ovat liittyneet mm. AV-varusteluun, tieto-ja viestintätekniikkaan sekä opetustiloihin. Tämä kokemus yhdessä opetus- ja tutkimuskokemukseni mahdollistaa laaja-alaisen ja näkemyksellisen osaamisen.

Konsultointi voi olla esimerkiksi asiantuntijatyötä, sisällöntuotantoa, suunnittelutyön tukea tai jotain muuta erikseen niin sovittaessa.