Jari Larun ajatuksia Oulun kaupungista ja päätöksenteosta (kunnallisvaalit 2017)

Vaalikoneet

Vaalikoneita joihin olen vastannut näissä kuntavaaleissa ovat:

Lisäksi olen vastannut seuraaviin aihekohtaisiin kyselyihin tai koneisiin:

 • OAJ Opetuksen puolustaja
 • Amnesty International: minun kuntani

 

Monessa mukana

 Tärkeimmät poliittiset luottamustehtävät

 • Varavaltuutettu, lähidemokratiatoimikunnan pj, Oulu 2012-2017
 • Varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen, Kiiminki 2008-2012
 • Nuorisolautakunnan jäsen, Oulu 2004-2008
 • Opetuslautakunnan jäsen, Raahe 2000-2004

Tärkeimmät luottamustehtävät työpaikalla

 • Oulun yliopisto, koulutusneuvosto, jäsen
 • Oulun yliopisto, tvt pedagogisen käytön edistämisen työryhmä, puheenjohtaja
 • Oulun yliopisto, rakennusvaiheiden 4-7 toimintojen muuttaminen Oamk alta uusiin tiloihin, tilatyöryhmät:
  • Kasvatustieteiden tiedekunnan tilatyöryhmä, jäsen
  • Kasvatustieteiden tiedekunnan erikoisopetustilojen suunnittelutyöryhmä, jäsen
  • Yliopiston yleisopetustilojen suunnittelutyöryhmä, jäsen
  • LeaForum vuorovaikutuslaboratorion suunnittelutyöryhmä, jäsen
 • Oulun yliopiston AV-tekniikan uudistustyöryhmä -2016, jäsen
 • Lisäksi lukuisia luottamustehtäviä perusopintojen ja jatko-opintojen aikana (tiedekuntaneuvosto, yksikköneuvosto, yliopiston hallitus, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, pedagogian ylioppilaat ry eri vuosina)

Muut merkittävät luottamustehtävät

 • Jäälin asukasyhdistys ry, puheenjohtaja 2009- (puheenjohtaja 2010-, pl. 2015, jolloin jäsen)
 • Raksilan asukasyhdistys ry, jäsen -2008

Ole yhteydessä

Onko sinulla toiveita tai ajatuksia joista haluaisit keskustella kanssani? Ole yhteydessä joko yhteystietolomakkeen avulla, Twitterissä, Facebookissa, LinkedInissä tai vaikkapa puhelimitse/kasvokkain

 

terv. Jari Laru

Vaaliteesit

Olen yliopistoihmisenä (opettajankouluttaja, koulutusteknologi) tiedonhaun ja näkökulmien muodostamisen rautainen ammattilainen. Olen myös taitava puhuja ja retorikko. Uskon aineistonhallintaan ja esiintymiseen liittyvien taitojen olevan ehdoton vahvuus valtuutettuna ja toivon että sinäkin äänestäjänä vakuutut siitä että Oulun kaupunki tarvitsee kaltaistani sanavalmista, mutta lähdeaineistoihin tarkasti perehtyvää valtuutettua.

En ota kantaa sotepalveluihin

Minä en omassa kampanjassani ota kantaa sote-palveluihin koska ne eivät kuulu kuin hyvin lyhyen aikaa kunnallisvaaleissa valittavan valtuuston vastuualueisiiin.

Tulevan soteuudistuksen myötä kunnan tehtäviksi tulee jäämään sivistys- ja kulttuuritoimen ohella teknisen toimen ja yritystoiminnan edistämisen palvelut. "digiloikka-asioista" tohtoriksi väitelleenä oppimistutkijana ja teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen yliopistonlehtorina koen olevani erittäin pätevä toimimaan jäljelle jäävän peruskunnan luottamustehtävissä. 

 Yrittäjyyttä tukee parhaiten suvaitsevainen ja kansainvälinen asuinympäristö

Oulun kaupunki elää kansainvälisessä sykkeessä hitech-teollisuutensa, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen ansiosta. Jotta monikulttuurinen työ-, opiskelija- ja tutkijayhteisö pystyisi juurtumaan kaupunkiimme ja kokemaan sen kotoisaksi asuinpaikaksi on meidän huolehdittava siitä, että kansainvälinen koulu ja IB-lukio ovat jatkossakin osa kaupunkimme palvelurakennetta. Koulujen kielivalikoiman tulee olla sellainen että lapset ja nuoret pystyvät aidosti opiskelemaan sellaisia kielikokonaisuksia joista on heille tulevaisuuden oululaisina hyötyä!

Suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys on myös asenne. Olen itse joutunut siihen kasvamaan työn kautta, sillä omassa työssäni yliopistonlehtorina joudun kohtaamaan päivittäin kansainvälisiä opiskelijoita kursseillani tai opinnäytteitä ohjatessani. Tutkimusryhmässämme on ulkomaisia jäseniä ja tieteellisten kirjoitusten julkaisukieli on pääsääntöisesti englanti.

Kaupunkimme tulee tukea yrittäjyyttä on yrittäjäksi hakeutuva sitten suomalainen tai vaikkapa tutkimusideaansa kaupallistava monikansallinen toimija.

Oulu ei voi käpertyä sisäänpäin ja kääntää selkäänsä kansainvälisyydeltä. Päinvastoin, vientimarkkinoiden ymmärtäminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen ovat keskeisiä asioita kaupunkimme menestymisen kannalta.

Kaavoitus vaikuttaa asuinympäristöömme

Eräs merkittävimpiä kuntien vastuulle jäävistä asioista on kaavoitus ja maankäyttö. Kaava-asioiden parissa olen toiminut Jäälin asukasyhdistys ry:n puheenjohtana, sillä olemme koko 2000-luvun ajan joutuneet taittamaan peistä eriasteisista jättteiden käsittelyä käsittelevistä kaavahankkeista Jäälin alueen välittömässä läheisyydessä. Tutuksi ovat tulleet niin maakunta-, (osa)yleiskaava kuin asemakaavoituskin ajaessani alueeni asukkaiden etua. Myös ympäristölupa- ja ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-prosessit ovat tulleet tutuiksi. Mielestäni minkään tiheästi asutun alueen läheisyydessä ei tule käsitellä eikä varastoida suuria määriä yhdyskuntajätteitä.

kouluverkkokeskustelun painopiste seinistä sisältöön.

Oulun kaupungin asemakaavoituksen painopiste tulee sijoittaa olemassaolevien asuinalueiden tiivistämiseen ja niiden ympäristössä tapahtuvaan kaavoittamiseen koska hallitun kasvun avulla voidaan parhaiten turvata nykyisten päivähoito- ja koulupalveluiden tulevaisuus. Kaupungin tulee huolehtia päiväkotien ja peruskoulujen riittävän laajasta verkostosta kaikkialla kaupungissamme - nykyisen valtuuston aikana tämän kanssa on ollut ongelmia.

 
Oulun kaupungin virkamiesten ja luottamustehtävissä toimivien kansalaisten välillä on ollut eriäviä näkemyksiä kouluverkkopäätöksistä. Minun kantani koulukeskusteluun on se, että seinien sijasta huomio on kiinnitettävä siihen mitä (terveiden) seinien sisäpuolella tapahtuu: opettajien ja koulukäynninohjaajien työtä tulee tukea riittävällä resurssoinnilla on kyse sitten henkilöistä, välineistöstä, täydennyskoulutuksesta tai muusta opetukseen ja oppimiseen laadullisesti vaikuttavasta seikasta. Mielestäni sisältö menee aina seinien edelle.

Asukkaita on kuunneltava eikä pelkästään kuultava

Kuntalain mukaan lähidemokratia on yksi keskeinen elementti kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Olen kuluvalla valtuustokaudella toiminut lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtajana ja olen sen puitteissa perehtynyt Oulun kaupungin yhteisötoiminnan tehtäväkenttään.

Kuntalaisten osallistaminen ei ole Oulun kaupungissa mikään uusi asia. Oulun kaupungin yhteisötoiminta on tarjonnut jo vuosia erilaisia tapoja kuntalaisten osallistumiselle- ja vaikuttamiselle järjestämällä kuntalaisten kuulemisia, tukemalla yhdistysten toimintaa. Kaupungin suuralueilla on asukastupatoimintaa ja suuralueiden yhteistöryhmät kokoavat kuntalaisia yhteisten asioiden äärelle. Periaatteessa kaikki on kunnossa, mutta moni kuntalainen kokee asukasvaikuttamisen edelleen puutteelliseksi.

Vastakkainasettelu johtaa megafonidemokratiaan

Kuntalaisen näkökulmasta voi tuntua siltä, että palvelurakenteiden muutokset runnotaan väkisin läpi siten, että henkilöstö ja asukkaat kokevat tulleensa jyrätyiksi. Toisaalta on olemassa asukasryhmiä jotka ovat onnistuneet omalla toiminnallaan muuttamaan poliittisten ryhmien ja viranhaltijoiden päätöksiä. Tällaisia megafonidemokratiaksikin kutsuttuja aktiviteetteja ovat olleet mm. Jokirannan koululakko, Talvikankaan yhtenäisperuskoulun rakentuminen ja punaisenladonkankaan jätteidenkäsittelyalueen vastustaminen.

Megafonidemokratiaan turvaudutaan vasta äärimmäisessä tilanteessa, jossa kuntalaisten joukko kokee että heidän mielipiteitä vähätellään eivätkä he pääse osallistumaan heille tärkeiden asioiden käsittelyyn riittävällä tavalla. On hyvä että hallinnon avoimuutta tarkastellaan kriittisesti. Tehtävää on.

Kuntalaiselle ei saa jäädä vaikutelmaa, että demokratiassa olisi valuvika, se ei ole kenenkään etu

Miksi Jari olisi hyvä valtuutettu?

Jos Jari valitaan, mitä hän tekee ensimmäiseksi?

Tein YLEn vaalikoneeseen oheisen 30s videon aiheesta ”Jos minut valitaan, mitä teen ensimmäiseksi?” Pragmaatikkona olisin halunnut vastata jotain lakonista, kuten ”osallistun koulutukseen ja valtuustoryhmän kokoukseen”. Järki kuitenkin sanoo, että äänestäjä […]

Miten äänestäjä voi luottaa siihen, että Jarilla on aikaa ja intoa hoitaa yhteisiä asioita?

Tein YLEn vaalikoneeseen oheisen 30s videon aiheesta ”miten äänestäjä voi luottaa siihen, että minulla on aikaa ja intoa hoitaa yhteisiä asioita?” Videossa avaan lyhyesti taustaani yhteisten asioiden hoitajana. Olen ollut […]

Miksi Jari olisi sopiva henkilö päättämään Oulun asioista?

Tein YLEn vaalikoneeseen oheisen 30s videon aiheesta miksi olisin sopiva päättämään Oulun kaupungin asioista. Videossa avaan persoonani niitä piirteitä jotka olisivat hyödyksi kaupungin päätöksenteossa: 1) pidän haasteista 2) ymmärrän (puoluerajat […]

Lue lisää

Mielipidekirjoituksia

Kaleva 26.3.2017: Mikä saa asukkaan sitoutumaan Ouluun?

Elinvoiman, väestön ja talouden perusteella Oulun kaupunki kuuluu maamme kuntien parhaimmistoon. Suomen Kuvalehti (17.3.2017) antoi Oululle viisi tähteä – eli jotain olemme kaupungissamme onnistuneet tekemään oikein vaikka parannettavaakin on. Oululaisten […]

14.3. Rantapohja: Uuden Oulun kasvaneet voimavarat ovat olleet hyödyksi alueellemme

Tämä kirjoitus on julkaistu Rantapohja -lehden vaalipuheita palstalla 14.3.2017. Vuoden 2016 aikana olemme saaneet lukea eri lehdistä kuinka Rantapohjan levikkialueella kuntalaiset ovat olleet tyytymättömiä uuteen Ouluun. Oulu on tuonut alueellemme […]

KALEVA 14.2.2017: Asukasvaikuttaminen koetaan puutteelliseksi

Kalervo Ukkola liittyi Kalevassa (9.2.) Hietasaaren kaavoituksesta valittaneiden joukkoon epäilemällä, että Hietasaaren kaavoitukseen liittyy osallisuusongelmia. Kaavoitukseen liittyen ei olisi kuultu kuin yksittäisiä tahoja erikseen. Kaavoitus on kuitenkin se osa-alue kunnallisesta […]

Lue lisää