Miten äänestäjä voi luottaa siihen, että Jarilla on aikaa ja intoa hoitaa yhteisiä asioita?

Tein YLEn vaalikoneeseen oheisen 30s videon aiheesta ”miten äänestäjä voi luottaa siihen, että minulla on aikaa ja intoa hoitaa yhteisiä asioita?”

Videossa avaan lyhyesti taustaani yhteisten asioiden hoitajana. Olen ollut pienestä saakka mukana asukasyhdistystoiminnassa, nyt olen toiminut useita vuosia Jäälin asukasyhdistyksen puheenjohtajana. Politiikassa olen ollut mukana koko 2000-luvun, nyt toimin varavaltuutettuna ja lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtajana. Aiemmin olen ollut mm. nuorisolautakunnan (Oulu), hyvinvointilautakunnan (kiiminki) ja opetuslautakunnan (Raahe) jäsen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olen ollut mm. mukana torjumassa kuusamontien varren jätehankkeita jotka muodostivat uhkan aina Kuivasjärveltä Jääliin saakka. Tässä kokonaisuudessa opin kuinka suuria kokonaisuuksia on hoidettava virkamiesten, politikoiden ja muiden yhdistysten/kuntalaisten kanssa.

Minulle yhteisten asioiden edistäminen on elämäntapa, koen sen mielekkäänä ja motivoivana. Äänestäjänä voit luottaa, että minulla on intoa ja aikaa hoitaa yhteisiä asioitamme.

About Jari Laru