14.3. Rantapohja: Uuden Oulun kasvaneet voimavarat ovat olleet hyödyksi alueellemme

Tämä kirjoitus on julkaistu Rantapohja -lehden vaalipuheita palstalla 14.3.2017.

Vuoden 2016 aikana olemme saaneet lukea eri lehdistä kuinka Rantapohjan levikkialueella kuntalaiset ovat olleet tyytymättömiä uuteen Ouluun. Oulu on tuonut alueellemme kuitenkin myös suoria hyötyjä kasvaneiden voimavarojen myötä. Entisen Kiimingin kunnan veronmaksajana ja jääliläisenä haluan nostaa näitä positiviisia puolia esille.
Oulun kaupunki toteutti miltei välittömästi monikuntaliitoksen jälkeen Jäälin kevyenliikenteen väylästön, kuntoreitistön ja Laivakankaan kiertoliittymän joita olimme odottaneet vuosikaudet. Oulu kunnostaa Rantapohjan levikkialueella vuosittain useita kilometrejä katuja ja kunnallistekniikkaa. Kiimingin kunnan eduksi todettakoon että monet toteutuneista liikennehankkeista suunniteltiin itsenäisen kunnan aikana, mutta resursseja niiden toteuttamiseen oli merkittävästi vähemmän kuin nykyisessä Oulussa.

Jäälin koulun hankesuunnitelma laadittiin jo Kiimingin aikana. Oulu päätti sittemmin koulun purkamisesta ja siirtämisestä Laivakankaan koulun yhteyteen. Herää kysymys miksi Jokirannan koulun purkamiseen tähtäävää päätöstä ei tehty itsenäisen Kiimingin aikana vaikka sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosikymmeniä? Kenties keväällä valmistuvan hankeselvityksen myötä vihdoin myönnetään tosiasiat?

Kenties merkittävin seuraus monikuntaliitoksesta oli Kiimingin ja Haukiputaan kuntarajan siirtyminen historiaan. Tänne Haukiputaan kannalta ”kaukaiseen kolkkaan” sijoitettiin 2000-luvun alussa sekä laajamittaista viemärilietteiden kompostointitoimintaa että suunniteltiin seudullista jätteidenkäsittelyaluetta, jonka jo käynnistynyt osayleiskaavoitus onneksi saatiin torjuttua uuden Oulun myötä.

Kokonaisuutena pidän monikuntaliitosta onnistuneena ratkaisuna, mutta nyt entiset kunnat ovat suuralueita suuralueiden joukossa – mitään erityisasemaa meillä ei ole.

Jari Laru, varavaltuutettu , lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja (Kok)

About Jari Laru