KALEVA 14.2.2017: Asukasvaikuttaminen koetaan puutteelliseksi

Kalervo Ukkola liittyi Kalevassa (9.2.) Hietasaaren kaavoituksesta valittaneiden joukkoon epäilemällä, että Hietasaaren kaavoitukseen liittyy osallisuusongelmia. Kaavoitukseen liittyen ei olisi kuultu kuin yksittäisiä tahoja erikseen. Kaavoitus on kuitenkin se osa-alue kunnallisesta päätöksenteosta, jossa kuntalaisten osallistumisesta- ja vuorovaikutusmenetelmistä on säädetty velvoittavalla lainsäädännöllä (maankäyttö- ja rakennuslaki 63§). Hietasaarenkin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy sähköisesti verkosta kaupunginsuunnittelun sivustolta.

Tästä huolimatta kunnallishallinnon koettu läpinäkyvyys ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla. Oulun kaupunki onkin tarkentamassa avoimen hallinnon pelisääntöjä (Kaleva 6.2.). Tähän ohjaa myös vuonna 2015 uudistettu kuntalaki. Lain tarkoituksena on luoda edellytykset ”…osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiselle kunnan toiminnassa” (1§).

Oulun kaupungin yhteisötoiminta on tarjonnut jo vuosia erilaisia tapoja kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle järjestämällä kuntalaisten kuulemisia ja tukemalla kuntalaisdemokratiaa tekevien yhdistysten toimintaa. Kaupungin suuralueilla on asukastupatoimintaa ja suuralueiden yhteistyöryhmät kokoavat kuntalaisia yhteisten asioiden äärelle.

Kuntalaiset kuitenkin kokevat asukasvaikuttamisen puutteelliseksi. Palvelurakenteiden muutoksia runnotaan läpi siten, että henkilöstö ja asukkaat kokevat tulleensa jyrätyiksi. Toisaalta on olemassa ryhmiä, jotka kykenevät omalla toiminnallaan vaikuttamaan päätöksentekoon. Tällaisia megafonidemokratiaksikin kutsuttuja kuntalaisliikkeitä ovat olleet Oulussa mm. Jokirannan koululakko, Talvikankaan yhtenäisperuskoulun rakentamista vaatinut kansalaisliike ja Punaisenladonkankaan jätteidenkäsittelyalueen kumoamiseen johtaneet kuntalaistoimet.

Megafonidemokratiaan turvaudutaan vasta äärimmäisessä tilanteessa, eli hetkellä jolloin kuntalaisten joukko kokee että heille tärkeitä kysymyksiä vähätellään eikä heitä osallisteta heille tärkeiden asioiden käsittelyyn riittävällä tavalla. Siitä huolimatta että Oulun kaupungin yhteisötoiminta on kehittänyt viimeisten vuosien aikana erilaisia sähköisiä ja perinteisiä osallistavia käytänteitä, suurissa asiakysymyksissä avoimen hallinnon käytänteiden kehittämistä ja parannettavaa edelleen on.

Jari Laru (kok), varavaltuutettu, lähidemokratiatoimikunnan pj.

About Jari Laru