Kaleva 1.10.2016 ”lähidemokratiasta ja tasa-arvosta”

Perjantain Kalevassa 23.9.2016 Taina Pitkänen-Koli ja Terttu Kuusela kirjoittivat tasa-arvosta ja lähidemokratiasta Oulun Naisunioni ry:n nimissä.

Kehittämisjaosto piti 20.9. kokouksen, jossa päätettiin tasa-arvo- ja lähidemokratiatyössä olevien henkilöstöresurssien ja määrärahojen siirtämisestä sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Näin tehdään, mutta tasa-arvoasiat jäävät edelleen kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Mikäli näin ei olisi tehty olisi pelkona ollut, että yhteisötoiminnan sihteeristön ja esittelijän vuosien aikana hankkima ammattitaito ja verkostot olisivat kärsineet yhteisötoiminnan hajautuessa eri puolille alueita ja hallintokuntia. Yhteisötoiminnan eri toiminnot olisivat ottaneet takapakkia useamman vuoden. Näitä toimintoja ovat lähidemokratiatoimikunta, maahanmuuttajaneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Nämä toimikunnat ja neuvostot tukevat toisiaan tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja lähidemokratiatyössä.

Hyvälle alulle saatuja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ei välttämättä olisi jatkossa kehitetty asian vaatimalla vakavuudella. Kuntalaisten kuuleminen ja alueellinen lähidemokratiatyö asukastupineen olisi jäänyt keskitettyä koordinointia vaille.

Esimerkiksi tasa-arvotyön tekeminen nykyisillä resursseilla on ollut haastavaa, eikä asiaa helpottaisi tasa-arvotyön hajauttaminen yhteisötoiminnoista. Lisäresurssille olisi silti tarvetta, tekemistä riittäisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, esimerkiksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden kouluttamisessa, sukupuolivaikutusten ja ennakkovaikutusten arvioinnissa. Näitä arviointeja tekemällä voidaan säästää euroja, joita ei ole liikaa.

Vaikka yhteisötoiminnan resurssit ovat sivistys- ja kulttuurilautakunnan alla, on tasa-arvotyötä valvova elin edelleen kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva tasa-arvotoimikunta, täten se voi ohjeistaa hallintokuntia tasa-arvon toteuttamiseksi.

Markku Eilola-Jokivirta

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja

Jari Laru

Lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja

Pasi Laukka

Yhteisötoiminnan päällikkö  

About Jari Laru