Koulutusteknologian luennoitsija ja opettaja

Olen uusimassa tätä sivua parhaillaan. Kokeilen uusia toimintoja, joten sivu voi näyttää hassulta. terv. Jari Laru / Helmikuu 2013

Kurssit lukuvuonna 2012-2013

Orientoivien opintojen kurssit (kaikki tiedekunnan opiskelijat osallistuvat)

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Kurssin suoritettuaa opiskelija

 1.  osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä
 2. hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto-ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa
 3. osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä
 4. ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet

.

 1.  osaa sijoittaa tieto- ja viestintätekniikan osaksi laajempaa oppimisen ja opettamisen viitekehystä
 2. hallitsee sosiaalisen median sovellusten, luokkahuoneteknologian ja toimisto-ohjelmien perusteet opetuksessa ja oppimisessa
 3. osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa yksilötyöskentelyssä ja yhteisöllisessä ryhmätyöskentelyssä
 4. ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnittelun perusteet

410017Y Multimedia oppimisprojektina

Kurssin suoritettuaa opiskelija

 1. tunnistaa digitaalisen median peruskäsitteet
 2. ymmärtää tekijänoikeuksien roolin digitaalisen median käytössä ja tuottamisessa
 3. ymmärtää yleisimpien digitaalisen median tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden ja sovellusten käyttöperusteet.
 4. suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä opetus- tai koulutuskäyttöön soveltuvan digimediatuotteen

.

 1. digitaalisen median peruskäsitteet
 2. tekijänoikeudet ja opetuskonteksti
 3. digitaalisten tuotosten käsikirjoittaminen ja tuottaminen
 4. uusi teknologia digitaalisen median tuotannossa
 5. digitaalinen äänen-, kuvan-, ja videonkäsittely
 6. digitaalisten animaatioiden tai sarjakuvien tekeminen

405021Y Tietotyö pedagogisena haasteena

Koulutusteknologian sivuaineen kurssit sekä maisteriohjelmien (LET, Edutool) kurssit

 • Introduction to Learning and Educational Technology (INTRO) [wiki]
 • QUALI
 • Designing Technology-Enhanced Learning in Global School Systems (TEL2)

Lisäkoulutukset

 • Vanhemmille vuosikursseille suunnattu ”älytaulukoulutus”
 • Varhaiskasvatuksen lisäkoulutus
 • Aineenopettajien tvt-kurssi

About Jari Laru