“Massiivisesti hajautettu yhteisöllisyys”

Internetistä on tullut viimeisten vuosien aikana yhä yhteisöllisempi toimijoiden verkosto. Uudenlaisten sisällöntuotanto- ja jakeluteknologioiden, kuten blogien ja wikien, avustuksella yhteisöllisyys korostuu uudella tavalla.

”Yhteisöllisen ja vapaan wikipedia tietosanakirjan, joka on luotu kymmenien tuhansien vapaa-ehtoisten toimesta ja koordinoitu täysin hajautetusti, yhtäkkinen ja odottamaton menestys kuvaa täysin uutta tapaa tuottaa sisältöä mittakaavaltaan valtavien yhteisöllisten verkostojen välityksellä (engl. Massively distributed collaboration)”. (Wikipedia contributors (2006). Massively distributed collaboration. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 07:54, February 16, 2006 from)

About LaruX